*İstihdam sağlarken işe uygun yetkinliğe sahip, doğru kişileri seçerek uygun pozisyonlarda çalışmalarını sağlamak,
*Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
*İşyerinde işçi ve işveren arasındaki iş birliğini ve çalışma barışını sağlayarak işçi-işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkları dostça çözümlenmesine çalışmak,
*Çalışanları sadece bir üretim unsuru olarak değil, sosyal bir varlık olarak kabul etmek, çalıştığı süre içinde ve gelecekte haklarının korunmasını sağlamak,
*Çalışanların performanslarını değerlendirmek ve çalışanları teşvik edici sosyal faaliyetlerde bulunmak,
*Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini geliştirmek için gelişim ortamı ve fırsat yaratmak,
*Çalışanların yaptıkları iş ile ilgili işin sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
*İş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak,
*İnsan kaynakları yönetim politikasında daima açıklık ve şeffaflık ilkesini uygulayarak kişisel kriterlerden uzak eşitlik esaslarına dayanan sistemler kullanmak,
*Çalışanlarına, uygun sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak, iş ve işçi güvenliği, çevre, sosyal sigortalar ve diğer konularda, personel lehine geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yapmak.

Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev biliyoruz.​